Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 4, Interstitiell deletion 4q

Kromosom 4, Interstitiell deletion 4q

Synonymer: Monosomi 4q-syndromet, Interstitiell deletion 4q

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt