Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 8, Trisomi 8q-syndromet

Kromosom 8, Trisomi 8q-syndromet

Synonymer: Trisomi 8q-syndromet, 8q-duplikationssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt