Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 9, Trisomi 9p-syndromet

Kromosom 9, Trisomi 9p-syndromet

Synonymer: Trisomi 9p-syndromet, 9p-duplikationssyndromet

Diagnosbeskrivning

Nationellt

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt