Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Diagnosbeskrivning

Synonymer: PAH, Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH, Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt