Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom

Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom

Synonymer: Kryopyrinassocierade periodiska syndrom, Cryopyrin associated periodic syndromes, CAPS, Muckle-Wells syndrom, MWS, CINCA, Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut, NOMID, Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom, FCAS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt