Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Lamellär iktyos

Lamellär iktyos

Synonymer: Kongenital iktyos, Epidermolytisk (bullös) iktyos, Iktyos (kongenital)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt