Länksamling per diagnos - [2020-04-08] LAMP2

LAMP2

Synonymer: Lysosomassocierat membranprotein 2, Danons sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt