Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Larsens syndrom

Larsens syndrom

Synonymer: Larsens syndrom (dominant form), FLNB-related disorder

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt