Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Långt QT-syndrom

Långt QT-syndrom

Synonymer: JLNS, Surdokardiellt syndrom, Jervell och Lange-Nielsens syndrom, LQTS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt