Länksamling per diagnos - [2020-04-09] LFSNHL (low frequency sensorineural hearing loss)

LFSNHL (low frequency sensorineural hearing loss)

Synonymer: WFS, WFS1-relaterade sjukdomar, DIDMOAD (diabetes insipidus, diabetes mellitus, bilateral optical atrophy, sensorineural deafness), Wolframs syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt