Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Limb-girdle muskeldystrofi

Limb-girdle muskeldystrofi

Synonymer: LGMD, Skulder-bäcken-muskeldystrofi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt