Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Marble bone disease

Marble bone disease

Synonymer: Albers-Schönbergs sjukdom, Osteopetros

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt