Länksamling per diagnos - [2020-04-09] McArdles sjukdom

McArdles sjukdom

Synonymer: Glykogenos typ V, Myofosforylasbrist, Glycogen storage disease type V, GSD V

 

Glykogenos typ V, Myofosforylasbrist, Glycogen storage disease type V, GSD V

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt