Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Medfödd grön starr

Medfödd grön starr

Synonymer: Kongenitalt glaukom, Glaukom (kongenitalt), Grön starr (kongenital), Primärt kongenitalt glaukom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt