Länksamling per diagnos - [2020-04-09] MELAS

MELAS

Synonym: Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt