Länksamling per diagnos - [2020-04-09] MEN 1

MEN 1

Synonymer: Multipel endokrin neoplasi typ 1, Wermers sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt