Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Monosomi 18p-syndromet

Monosomi 18p-syndromet

Synonym: 18p-deletionssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt