Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Monosomi 4p-syndromet

Monosomi 4p-syndromet

Synonymer: 4p-deletionssyndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom, Wolfs syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt