Länksamling per diagnos - [2020-04-09] MOP

MOP

Synonymer: Fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP, Myositis ossificans progressiva

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt