Länksamling per diagnos - [2020-04-09] MSUD

MSUD

Synonymer: Maple syrup urine disease, Branched-chain ketoaciduria, Branched-chain ketonuria

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Nationellt kvalitetsregister

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt