Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Multipla osteokondrom

Multipla osteokondrom

Synonymer Hereditära multipla osteokondrom, HMO , multipla hereditära exostoser, multipla cartilaginära exostoser, MHE, MO

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt