Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Myofibrillära myopatier

Myofibrillära myopatier

Synonymer Desminopatier ICD-10 G71.2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt