Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Myotonia congenita

Myotonia congenita

Synonymer Thomsens sjukdom, Beckers myotoni

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt