Länksamling per diagnos - [2020-04-09] NBIA 1

NBIA 1

Synonymer: PKAN, Neurodegeneration with brain iron accumulation 1, Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration, Hallervorden-Spatz sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt