Länksamling per diagnos - [2020-04-09] ONH-syndromet

ONH-syndromet

Synonymer: Optic nerve hypoplasia, ONH, Optikushypoplasi, Septo-optisk dysplasi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt