Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Operculumsyndrom

Operculumsyndrom

Synonymer: Kongenitalt bilateralt perisylviärt syndrom, Perisylviärt syndrom, Foix-Chavany-Maries syndrom, Worster-Droughts syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt