Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet

Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet

Synonymer: OMS, Opsoklonus-myoklonussyndromet, Dancing eye syndrome, Kinsbournes syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt