Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Optic nerve hypoplasia

Optic nerve hypoplasia

Synonymer: Optikushypoplasi, ONH, ONH-syndromet, Septo-optisk dysplasi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt