Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration

Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration

Synonymer: PKAN, Neurodegeneration with brain iron accumulation 1, NBIA 1, Hallervorden-Spatz sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt