Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Pseudobulbär pares

Pseudobulbär pares

Synonymer: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, Progressiv spinal muskelatrofi, Progressiv bulbär pares, Primär lateral skleros, Motorneuronsjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt