Länksamling per diagnos - [2020-04-09] TNDM

TNDM

Synonymer: NDM, Transient neonatal diabetes mellitus, Neonatal diabetes mellitus, Permanent neonatal diabetes mellitus, PNDM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt