Länksamling per diagnos - [2020-04-09] Trombotisk trombocytopen purpura

Trombotisk trombocytopen purpura

Synonymer: TTP, Moschcowitz sjukdom, Upshaw-Schulman syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt