Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Ärftlig ferrokelatasbrist

Ärftlig ferrokelatasbrist

Synonymer: Porfyri, erytropoetisk protoporfyri; Erytropoetisk protoporfyri, X-kromosombunden erytropoetisk protoporfyri

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt