Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Ärftlig smärtokänslighet

Ärftlig smärtokänslighet

Synonymer: HSAN V, Hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt