Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Ärftlig tryckkänslig neuropati

Ärftlig tryckkänslig neuropati

Synonymer: Hereditär neuropati med kompressionsneuropatier, Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies, HNPP, Hereditary pressure sensitive neuropathy

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt