Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Duplikation 17p11.2-syndromet

Duplikation 17p11.2-syndromet

Synonym: Potocki-Lupskis syndrom, PTLS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt