Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

Synonymer: PNH, Paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt