Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Pelizaeus-Merzbachers sjukdom

Pelizaeus-Merzbachers sjukdom

Synonymer: Pelizaeus-Merzbacher disease, PMD

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt