Länksamling per diagnos - [2020-04-11] PMM2-CDG

PMM2-CDG

Synonymer: Congenital disorder of glycosylation type Ia, CDG-Ia, CDGS-IA, Fosfomannosmutasbrist

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt