Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Pompes sjukdom

Pompes sjukdom

Synonymer: Glykogenos typ II, Surt maltasbrist, GSD II och Glycogen storage disease II

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt