Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos

Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos

Synonymer: Bartters syndrom och Gitelmans syndrom, Hyperprostaglandin E-syndromet, Familjär hypokalemi-hypomagnesemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt