Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Propionsyrauri

Propionsyrauri

Synonymer Propionsyraemi, Propionyl-CoA-karboxylasbrist

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Nationellt kvalitetsregister

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt