Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Pseudohypoaldosteronism typ 1

Pseudohypoaldosteronism typ 1

Synonymer PHA1, Systemisk PHA1 (sPHA1), Renal PHA1 (rPHA1)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt