Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Diagnosbeskrivning

Synonymer: PAH, Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt