Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Ringkromosom 22-syndromet

Ringkromosom 22-syndromet

Synonym: Kromosom 22, Phelan McDermid syndrome

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt