Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Seckels syndrom

Seckels syndrom

Synonymer MCPH-SCKS spektrum (Primär mikrocefali: Primär mikrocefali (autosomal recessiv), Microcephalia vera, MCPH. Seckels syndrom: SCKS)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt