Länksamling per diagnos - [2020-04-11] SMA II

SMA II

Synonymer: Spinal muskelatrofi, SMA 0, SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt