Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Spinocerebellära ataxier, dominant ärftliga

Spinocerebellära ataxier, dominant ärftliga

Synonymer: SCA, SCA 1, SCA 2, SCA 3/Machado-Josephs sjukdom, Machado-Josephs sjukdom/SCA 3, SCA 6, SCA 7, SCA 8

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt