Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Systemisk PHA1 (sPHA1)

Systemisk PHA1 (sPHA1)

Synonymer Pseudohypoaldosteronism typ 1, PHA1, Renal PHA1 (rPHA1)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt