Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Trisomi 13-syndromet

Trisomi 13-syndromet

Synonym: Pataus syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt